National Geographic
Vishal' avatar

I am

Vishal Dar Swami


Gulbarga, Karnataka, India Member since 2013
"None"
Cape buffaloes on floodplain, Syncerus caffer caffer. | Frans Lanting