خانه' avatar

خانه طراحان سام

Tehrān, Tehran, IranJoined in 2018
"خانه طراحان سام با مهجرترین دستگاه های چاپ دیجیتال و چاپ بنر در کشور آماده ارائه خدمات رسانی در زمینه چاپ کاتالوگ,برش لیزر,چاپ اکوسالونت,قیمت فوم برد,تخفیف دانشجویی,چاپ کاغذ دیواری,قیمت چاپ دیجیتال,سازه نمایشگاهی و دیگر خدمات چاپ مستقیم می باشد"
This member has no public activity yet.
"خانه طراحان سام با مهجرترین دستگاه های چاپ دیجیتال و چاپ بنر در کشور آماده ارائه خدمات رسانی در زمینه چاپ کاتالوگ,برش لیزر,چاپ اکوسالونت,قیمت فوم برد,تخفیف دانشجویی,چاپ کاغذ دیواری,قیمت چاپ دیجیتال,سازه نمایشگاهی و دیگر خدمات چاپ مستقیم می باشد"
Back to top