National Geographic
tian' avatar

I am

tian tian


Hangzhou, Zhejiang Sheng, China Member since 2010
""
A desert bighorn sheep on Checkerboard Mesa. | Raul Touzon